Gå til hovedindhold
Du er her:

Velkommen til Indskolingen

På Kongevejens Skole arbejder vi for at give eleverne gode og meningsfyldte skoledage, hvilket er omdrejningspunktet for vores planlægning og udvikling. Vores pædagogiske praksis udspringer således fra vores kerneopgave - skolens fundament.

100 dages fest i 0. klasse
100 dages fest i 0. klasse
 • Sociale mål for indskolingen:
  • At opbygge positive og inkluderende børnefællesskaber
  • At respektere hinanden og fællesskaberne
  • At lytte til egne og andres grænser
 • Vi arbejder med:
  • Hvordan er man en god ven
  • Hvordan vi hjælper hinanden til at lære bedst
  • Hvordan vi opfører os, så det er rart at være i klassen

  Ud fra ovenstående punkter laver vi klasseregler eller retningslinjer. Disse værdier fører vi videre i SFO’ens værksteder og aktiviteter.

 • Overgangen 3.- 4. klasse

  Ved forårets forældremøde i 3. klasse deltager en repræsentant fra mellemtrinnet samt skolens inklusionsvejleder for at oplyse om overgangen, nye fag mm.

  I forbindelse med overgangen holdes endvidere overleveringsmøder med nye lærere og pædagoger, hvor klassens trivsel, det faglige niveau osv. bliver drøftet. Eleverne har gennem forskellige aktiviteter med deres venskabsklasse allerede mødt nogle af de kommende lærere. Derudover afholdes der en info-aften i klubben, hvortil der udsendes invitationer.

  Den „fysiske rokering af klasselokale” sker, når maj-børnene starter i indskolingshuset, på det tidspunkt flytter 3. klasserne til mellemtrinsgangen - i hovedhuset - sammen med deres egne lærere. Den 1. maj starter eleverne fra 3. klasse også i klubben med nye pædagoger.

 • Afslutning i indskolingen:
  • Indskolingen siger farvel til 3. klasse i løbet af april
  • Afskedsfest for 3. klasse med overnatning i SFO
  • Inden 1. maj har hver klasse en besøgsdag i klubben
 • Særligt for afdelingen
  • Velkomstlegedag: Vi byder 0. klasserne velkommen, med en dag med lege på tværs af årgangene.
  • Venskabsklasser: 0. klasserne bliver venskabsklasse med 3. klasserne. Dette venskab fortsætter, indtil klasserne er henholdsvis 3. og 6.kl. Venskabsklasserne laver små aktiviteter sammen, som at læse eller lave fremlæggelser for hinanden og de er sammen på skolens pædagogiske dage mm.
  • Halloween: I indskolingen har vi tradition for, at hver afdeling holder Halloween med udklædning og forskellige temaaktiviteter.
  • Jul: Til jul går hele indskolingen i kirke (Lundtofte), hvor vi synger de salmer, vi har øvet. Hvert afsnit/årgang inviterer forældre til julehygge i skole og SFO.
  • Fastelavn: Altid en festlig dag i indskolingen, hvor vi viser vores udklædninger frem på den røde løber, slår katten af tønden, hygger på årgangene og fastelavnsværksteder i SFO.
  • KO-lympiade: I maj/juni holder vi en KO-lympiade, en fælles dag for hele indskolingen på Lyngby stadion. Eleverne er delt på tværs af klasserne og dyster i forskellige discipliner.
  • Indskolings-fest: I foråret holder vi en aften-fest for hele indskolingen.
  • Ved denne fest danser 3. klasserne Les Lanciers, man spiser klassevis i de pyntede klasselokaler og bagefter er der disco og hygge!
  • Mobiltelefon: Hvis eleverne i indskolingen har mobiltelefon med i skole, skal den være slukket og opbevares i tasken. Kun ved særlige voksenstyrrede aktiviteter kan den tages i brug, ellers ringer man til og fra telefonerne i SFO.
  • I indskolingen har vi hver morgen voksenopsyn i afsnittene fra kl. 7:50-8:00. Eleverne skal være ude i alle frikvarterer, hvor der er gårdvagter både på indskolingens legeplads og i skolegården.
  • I SFO-tiden er børnene tilknyttet deres klasseafsnit. De kan bruge alle husets værksteder og være med til dagens aktiviteter i hele huset. Der serveres frit-mad i eget afsnit og det er også her, man siger farvel.
  • Skole/hjem samarbejde:
  • Vi bruger intra: opslagstavlen, ugeplaner og tilmelding til arrangementer.
  • I indskolingen holder vi forældremøder to gange årligt, skole/hjemsamtaler 1-2 gange årligt og herudover informerer vi om stort og småt, lektier, aktiviteter, ture m.m. i ugeplanen og på opslagstavlen på intra. Vi forventer, at I, som forældre, læser med jeres børn, så de kan være bedst muligt forberedt på, hvad der skal ske i løbet af skoledagen. Der er mange ting eleverne har brug for jeres hjælp til at huske blandt andet: Styr på penalhus, garderobe, idrætstøj, biblioteksbøger m.m.