Gå til hovedindhold
Du er her:

Velkommen til Mellemtrinnet

På mellemtrinnet ønsker vi at fremme faglig stolthed, nysgerrig tilgang og gejst. 

På mellemtrinnet sætter vi høje og alderssvarende faglige og sociale krav og forventninger til vores elever. 

Vi ønsker at fremme faglig stolthed, nysgerrig tilgang og gejst. Eleverne skal opleve værdien af at indgå i faglige og sociale fællesskaber, som understøtter dem i vedholdende tilgang og bibringe dem indsigt og udsyn. 

Derfor arbejder vi bevidst med at skabe et ligeværdigt fællesskab i klasserne, hvor den gensidige påvirkning udvikler samhørighedsbåndet, som er med til at understøtte det sunde læringsmiljø. 

Teamdag for Mellemtrinnet
Opvarmning før Teamdag på Mellemtrinnet

Det gør vi på mellemtrinnet

 • Sociale mål for mellemtrinnet

  På mellemtrinnet arbejder vi med følgende sociale mål: 

  • At videreudvikle positive og inkluderende børnefællesskaber 
  • At respektere hinanden og bidrage positivt i både nære og digitale fællesskaber 
  • At lytte til egne og andres grænser – både i det nære og det virtuelle rum 
 • Trivsel

  På mellemtrinnet arbejder vi forebyggende med alle klasser. Trivselsarbejdet er stadigvæk helt centralt for videreudviklingen af klassernes fælleskab. Dette arbejde er en del af den fagopdelte undervisning, ligesom det indgår i vores trivsels-og bevægelsestimer. 

  Alle klasser på mellemtrinnet har en ugentlig trivselstime, hvor vi arbejder for at nå ovenstående mål. Forløbene i trivselstimen kan omhandle adfærd på nettet, puberteten, robusthed, fællesskabet i klassen, vores sprog, klassesamtaler og øvrige emner, der er aktuelle for klassen, samt gode, gammeldags lege og aktiviteter, som kan være med til at skabe fællesskaber. 

 • Overgangen

  I 4. klasse er vi meget opmærksomme på, at meget er nyt for eleverne, og vi tager de rette hensyn hertil. Før vi modtager de nye 4. klasser på mellemtrinnet, har vi overleveringsmøder, der er rammesat af vores pædagogiske afdelingsleder. På disse møder videregives vigtig information - både faglige og sociale aspekter er en del af overleveringen. Vi drøfter i tre perspektiver - klassen, årgangen og enkelte elever. 

  Ved sidste forældremøde i 3. klasse deltager en repræsentant fra mellemtrinnet samt skolens pædagogiske afdelingsleder for at oplyse om overgangen og for at fortælle, hvad elever og forældre kan glæde sig til på mellemtrinnet. 

  Når vi modtager de nye 4. klasser, er det vigtig for os, at eleverne bliver mødt, der hvor de er i deres udvikling. De skal opleve, at de i deres nye rammer er trygge og klar til næste trin i deres skoleliv. 

  For at underbygge den fælles kultur har vi forskellige tiltag. Noget af det første, de møder ved overgangen fra indskoling til mellemtrin, er, at 6. klasserne byder dem velkommen. Formålet er at gøre eleverne trygge i nye omgivelser og omkring de store elever. 

  I starten af det nye skoleår er der en teambuilding-dag for hele mellemtrinnet for at understøtte sammenholdet og give fællesskabet et boost.  

 • Særligt for afdelingen

  Vi arbejder for at skabe et anerkendende fællesskab, både på tværs af årgangen og på tværs af klassetrinene. I løbet af året blander vi eleverne på mellemtrinnet, hvilket giver nye relationer og fællesskabsfølelse. I klubbens mere uformelle miljø vægter og understøtter vi også udviklingen af relationskompetencer. 

  I løbet af 5. klasse tager alle klasserne på årgangen på fælles lejrskole.  

  Teambuilding-dag: Denne dag afholdes i starten af skoleåret og er endnu en måde at byde de nye 4. klasser velkommen på, og ryste mellemtrinnet sammen som gruppe. Der arbejdes med forskellige opgaver på tværs af klasserne med fokus på det sociale aspekt, så eleverne får mulighed for at lære hinanden at kende. 

  Elever fra 6. klasse sørger for, at holdene har det godt og hjælper 4. klasserne gennem dagen. 

  Giga-projekt: Vi tænker stort! Hele mellemtrinnet arbejder sammen om et stort tværfagligt emne på tværs af klasserne i to uger. Forældrene vil typisk blive inviteret til at se resultatet af arbejdet den sidste eftermiddag i forløbet. Giga-projektet foregår normalt i foråret. 

  Idrætsdag: Vi afholder vores egen idrætsdag på mellemtrinnet. Eleverne dyster klassevis imod hinanden i forskellige discipliner. Idrætsdagen foregår som regel i juni måned. 

 • Skole/hjem samarbejde

  På mellemtrinnet holder vi forældremøder to gange årligt. Ved årets første forældremøde er det lærerne, der står for indholdet og ved forældremødet i foråret, er det kontaktforældrene, der arrangerer mødet. Endvidere holdes skole/hjemsamtaler 1 gang årligt, - ved behov kan der aftales behovssamtaler i løbet af året. 

  I ugeplanerne informerer vi om stort og småt, lektier, aktiviteter, ture m.m. Ugeplanen er dynamisk, - hvilket betyder, at der kan ske ændringer i ugens løb. 

  Vi ønsker at lære eleverne, igennem tiden på mellemtrinnet, at de selv skal følge med i ugeplaner, skemaet ved skemaændringer samt meddelelser på opslagstavlen. På denne måde er eleverne selv forberedte på, hvad der skal ske i løbet af ugen. Det skal blive en daglig vane at få tjekket Aula. Hjemmet kan også følge med på Aula, men vi opfordrer til, at man blot husker sit barn på, at Aula skal tjekkes. Selv om eleverne bliver ældre og får mere styr på egen skolegang, opfordrer vi stadigvæk forældrene til at hjælpe dem med at få styr på penalhus, idrætstøj, biblioteksbøger, bøger mv. til dagens undervisning m.m. 

  Vi forventer, at hjemmet informerer om store ændringer i elevens hverdag, såsom skilsmisse, dødsfald og sygdom. Hvis eleven bliver syg, skal dette skrives til lærerne i kontaktbogen på Aula. 

   

 • Faguge

  Hvert år har vi en faguge, hvor hele mellemtrinnet fordyber sig i et enkelt eller flere fagområder. Arbejdet foregår sommetider på tværs af klasserne, men andre år er det mere relevant, at der arbejdes i egne klasser. 

  Skoleskak: Hvert år afholder vi en skakdag, hvor de store elever underviser de yngre elever på mellemtrinnet i skak.  

  Klubben: I klubben mødes børnene i mere uformelle rammer. Der er kreative værksteder og aktiviteter, hvor børnene er sammen om spil, sport og hygge. Der er fokus på tidens trends blandt de unge. 

  Mobiltelefon: På mellemtrinnet skal mobiltelefonen være slukket og lagt væk, hvis den er med i skole. Kun ved særlige voksenstyrrede aktiviteter kan den tages i brug.