Gå til hovedindhold
Du er her:

Fritidsklubben Vænget

Frihed til fritid – alle har ret til en god dag.

Klubhus

I dagligdagen har vi fokus på trivsel, kreativitet, fællesskab og bevægelse, samt udvikling af sociale kompetencer. Vi tager på kolonier med både fritids- og ungdomsklubben og arrangerer løbende ture ud af huset. 

 • Fra SFO til Klub

  Overgangen fra SFO til klub kan være et stort skridt for både børn og forældre. Der skal siges farvel til den kontrollerede pasningsform, der har været en naturlig del af dagligdagen siden vuggestuen, og børnene kan nu komme og gå, som de vil.

  I praksis betyder dette, at alle aftaler vedrørende ”gå-hjem-tider”, ”små ærinder uden for klubbens område”, ”legeaftaler” osv., bør laves forældre og børn imellem. Det forventes, at børnene udviser stor selvstændighed og initiativ.

  Det er børnenes eget ansvar at ”tjekke” sig ind på de elektroniske skærme, når de ankommer til klubben og ”tjekke” sig ud igen, når de går hjem. Ydermere er det vigtigt, at både børn og forældre aktivt søger oplysninger om klubbens aktiviteter og holder øje med tilmeldelsesfrister, indbetalinger m.m..

 • Indmeldelse/udmeldelse

  Indmeldelse/udmeldelse sker via kommunens elektroniske pladsanvisning på borger.dk.

  Klubben vil gerne informeres ved udmeldelse.

  Alle medlemmer på 6. årgang udmeldes pr. automatik ultimo april og skal selv aktivt søge medlemskab af ungdomsklubben via borger.dk.

 • Takster

  Kommunalbestyrelsen har med virkning fra 1. januar 2019 fastsat forældrebetalingen således:

  Fritidsklub: 816 kr. i 11 måneder. Ungdomsklub: 215 kr. i 11 måneder.

  Bemærk! Der opnås søskenderabat ved indmeldelse af flere søskende i kommunens institutioner. Rabatten på 50% opnås på det billigste af kontingenterne.

 • Klubkonto

  Alle medlemmer af Vænget tildeles en klubkonto, hvor der kan indsættes penge til brug ved dækning af ture og materialer i værkstederne. Der er en egenbetaling på 50 % af materialeprisen.

  Vi anbefaler, at man indbetaler 100 kr. ved årets start. Klubben er kontant-fri, hvorfor alle indbetalinger indsættes på klubbens konto hos Danske Bank, Reg. 1471 konto nr. 4768347484, eller MobilePay nr. 796869.

  Husk altid at oplyse barnets for- og efternavn samt klasse ved indbetaling.

 • Aktiviteter på Vænget

  Caféen:

  • Caféen er Vængets nerve, det er her vi mødes, spiser, hygger, tegner og spiller, samt siger goddag og farvel. Der er altid en medarbejder i caféen. Cafévagten tager sig af tilmeldinger, passer børnetelefonen og har desuden overblikket over klubbens forskellige aktivitetstilbud.

  Sport & bevægelse:

  • Vænget er en institution, som vægter sport og bevægelse højt. Vi bestræber os på at skabe nogle faciliteter, som giver børnene lyst til at bevæge sig. Fysisk aktivitet er ikke kun med til at forebygge overvægt og andre livsstilssygdomme, men fungerer også som platform for relationsdannelse og social indlæring. Vi forsøger igennem alsidige aktiviteter at rumme så mange forskellige typer børn som muligt.
  • Vi deltager i forskellige turneringer med kommunes øvrige klubber, blandt andet Mini Olympiade i efteråret. Vi holder desuden meget af at lave interne klubturneringer i diverse discipliner.

  Værkstederne:

  • I værkstederne sysles bl.a. med syning, smykkefremstilling, filtning, ler, maling og diverse kreative projekter. Formålet med værkstederne er at danne en platform for skabende aktivitet og på samme tid styrke børnenes relationsdannelse. Når man sidder en flok børn rundt om et bord og hygger med eksempelvis smykker, kommer der gang i mange gode samtaler og der opstår en fortrolighed, både børnene imellem, men også imellem barn og voksen. Vi råder over et stort syværksted og et multiværksted.

  Computerrummet:

  • Computerrummet er altid meget populært og er ofte det første rum på Vænget, der bliver fyldt med glade børn, når fritiden melder sig. I computerrummet mødes børnene på tværs af klassetrin og fordyber sig i diverse spil, chatter eller søger informationer på internettet. Vi har 8 maskiner forbundet i netværk, hvilket giver børnene mulighed for at samarbejde og konkurrere på kryds og tværs af alder og køn. Vi råder desuden over en Playstation 4, samt en Nintendo Switch, hvor der kan spilles multiplayerspil.

  Tegnekonkurrencen:

  • Vængets ugentlige tegnekonkurrence er et stort tilløbsstykke. Hver mandag kåres 3 vindertegninger inden for kategorierne: Den mest detaljerede, den mest tossede og den mest fantasifulde tegning. Idéen er at give alle børn, uanset tegneevner mulighed for at få en succesoplevelse og på samme tid udvikle deres kreativitet og fantasi. Tegneemnerne laves i samråd med børnene.

  Medieværkstedet:

  • I klubbens mobile medieværksted arbejdes bl.a. med kodning af robotter, stopmotion animation, kreativ brug af computer, samt foto og videofremstilling m.m.

  Musik:

  • Musikrummet bruges primært til sammenspil og sangproduktion, som giver børnene mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber, hvilket bl.a. udvikler deres samarbejdsevner. Gennem udøvelse af musik får børnene en større tro på egne evner og derved et øget selvværd. Desuden giver musikken børnene mulighed for at danne relationer på tværs af køn og klassetrin.

  Udeliv:

  • Vi bruger vores udeareal meget. Vi har bl.a. en hængekøjepark, hvor børnene hænger ud og slapper af. Vi kører på skateboard, rulleskøjter, BMX cykler og spiller mange former for boldspil. I sommerhalvåret laver vi et væld aktiviteter bl.a. sjove lege, Mini OL træning, vandkamp og bålhygge.
 • Mobilregler

  Mandag, tirsdag og onsdag skal mobilen blive i tasken.

  Torsdag og fredag må mobilen bruges.

  Mobiltelefoner kan bruges i voksenstyrede aktiviteter, hvis den voksne giver tilladelse hertil. F.eks. tegneværksted, stopmotion, Lego Boost, Kahoot og lignende.

  Der er oprettet et  mobilhotel på kontoret, hvis det er svært at holde mobilen i tasken.

 • Årshjul

  2020

  • Temafest | 31. januar
  • Fastelavn | 24. februar
  • 6. kl. fest | 13. marts 2020
  • Eventyrfabrikken | 31. marts
  • Introaften 3. kl. | 14. april
  • 6. kl. weekendtur | 24.-26- april
  • Fuglekongen Festival | 20. juni
  • Vilde Vulkaner (sommerkoloni) | 1. - 3. juli
    
  • Mini OL | 14.-18. august
  • Bag for en sag | oktober/november
  • Halloweenfest | 30. oktober
  • Julecafé | december
  • Tivolitur | december

  Til Fuglekongen Festival er børnene i centrum. Det er således hovedsagligt børn, der optræder på den store scene med dans, akrobatik og musik m.m..Vores pædagogiske tilgang går på at skabe et inkluderende miljø, hvor rammerne er sat for, at alle børn har mulighed for at bidrage med en æstetisk udfoldelse. Klubbens og SFO’ens medlemmer danner således et fælles tredje omkring en festival – både i forbindelse med forberedelse og afvikling.

  Sommerkoloni:
  Vængets årlige sommerkoloni afholdes i sommerferiens første uge, hvor vi i år besøger børnefestivalen Vilde Vulkaner i Vordingborg. Turen udbydes til 4. og 5. klasser.

 • Juniorklub for 6. årgang

  Juniorklubben er et tilbud til medlemmer på 6. årgang, hvor de kan deltage i aftenklubben på udvalgte datoer i løbet af efteråret. Tiltaget er søsat for at sikre en tryg overgang til ungdomsklubben, samt for at give klubbens medlemmer på 6. årgang nogle fordele, så klubben forbliver et spændende og attraktivt tilbud.