Gå til hovedindhold
Du er her:

Fritidsklubben Vænget

Frihed til fritid – alle har ret til en god dag.

Klubhus

I dagligdagen har vi fokus på trivsel, kreativitet, fællesskab og bevægelse, samt udvikling af sociale kompetencer. Vi tager på kolonier med både fritids- og ungdomsklubben og arrangerer løbende ture ud af huset. 

 • Fra SFO til Klub

  Overgangen fra SFO til klub kan være et stort skridt for både børn og forældre. Der skal siges farvel til den kontrollerede pasningsform, der har været en naturlig del af dagligdagen siden vuggestuen, og børnene kan nu komme og gå, som de vil.

  I praksis betyder dette, at alle aftaler vedrørende ”gå-hjem-tider”, ”små ærinder uden for klubbens område”, ”legeaftaler” osv., bør laves forældre og børn imellem. Det forventes, at børnene udviser stor selvstændighed og initiativ.

  Det er børnenes eget ansvar at ”tjekke” sig ind på de elektroniske skærme, når de ankommer til klubben og ”tjekke” sig ud igen, når de går hjem. Ydermere er det vigtigt, at både børn og forældre aktivt søger oplysninger om klubbens aktiviteter og holder øje med tilmeldelsesfrister, indbetalinger m.m..

 • Indmeldelse/udmeldelse

  Indmeldelse/udmeldelse sker via kommunens elektroniske pladsanvisning på borger.dk.

  Klubben vil gerne informeres ved udmeldelse.

 • Takster

  Når dit barn starter i et kommunalt dagtilbud, dagpleje, SFO eller klub, vil du automatisk få en månedlig opkrævning. Betalingen er forudbetalt.
   

  Lyngby Taarbæk kommunes takster kan findes her...

 • Klubkonto

  Alle medlemmer af Vænget tildeles en klubkonto, hvor der kan indsættes penge til brug ved dækning af ture og materialer i værkstederne. Der er en egenbetaling på 50 % af materialeprisen.

  Al indbetaling foregår via betalingsportalen EasyKom. Link: https://klubvaenget.easykom.net/login/Login/Login

  EasyKom skal tilgås via browser for at benytte betalingsmodulet.

  Har du ikke et login, så kontakt klubben (Jonas Schilling) via Aula, så opretter vi et login til dig.
   

 • Aktiviteter på Vænget

  Caféen:

  • Caféen er Vængets nerve, det er her vi mødes, spiser, hygger, tegner og spiller, samt siger goddag og farvel. Der er altid en medarbejder i caféen. Cafévagten tager sig af tilmeldinger, passer børnetelefonen og har desuden overblikket over klubbens forskellige aktivitetstilbud.

  Sport & bevægelse:

  • Vænget er en institution, som vægter sport og bevægelse højt. Vi bestræber os på at skabe nogle faciliteter, som giver børnene lyst til at bevæge sig. Fysisk aktivitet er ikke kun med til at forebygge overvægt og andre livsstilssygdomme, men fungerer også som platform for relationsdannelse og social indlæring. Vi forsøger igennem alsidige aktiviteter at rumme så mange forskellige typer børn som muligt.
  • Vi deltager i forskellige turneringer med kommunes øvrige klubber, blandt andet Mini Olympiade i efteråret. Vi holder desuden meget af at lave interne klubturneringer i diverse discipliner.

  Værkstederne:

  • I værkstederne sysles bl.a. med syning, smykkefremstilling, filtning, ler, maling og diverse kreative projekter. Formålet med værkstederne er at danne en platform for skabende aktivitet og på samme tid styrke børnenes relationsdannelse. Når man sidder en flok børn rundt om et bord og hygger med eksempelvis smykker, kommer der gang i mange gode samtaler og der opstår en fortrolighed, både børnene imellem, men også imellem barn og voksen. Vi råder over et stort syværksted og et multiværksted.

  Computerrummet:

  • Computerrummet er altid meget populært og er ofte det første rum på Vænget, der bliver fyldt med glade børn, når fritiden melder sig. I computerrummet mødes børnene på tværs af klassetrin og fordyber sig i diverse spil, chatter eller søger informationer på internettet. Vi har 8 maskiner forbundet i netværk, hvilket giver børnene mulighed for at samarbejde og konkurrere på kryds og tværs af alder og køn. Vi råder desuden over en Playstation 4, samt en Nintendo Switch, hvor der kan spilles multiplayerspil.

  Tegnekonkurrencen:

  • Vængets ugentlige tegnekonkurrence er et stort tilløbsstykke. Hver mandag kåres 3 vindertegninger inden for kategorierne: Den mest detaljerede, den mest tossede og den mest fantasifulde tegning. Idéen er at give alle børn, uanset tegneevner mulighed for at få en succesoplevelse og på samme tid udvikle deres kreativitet og fantasi. Tegneemnerne laves i samråd med børnene.

  Medieværkstedet:

  • I klubbens mobile medieværksted arbejdes bl.a. med kodning af robotter, stopmotion animation, kreativ brug af computer, samt foto og videofremstilling m.m.

  Musik:

  • Musikrummet bruges primært til sammenspil og sangproduktion, som giver børnene mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber, hvilket bl.a. udvikler deres samarbejdsevner. Gennem udøvelse af musik får børnene en større tro på egne evner og derved et øget selvværd. Desuden giver musikken børnene mulighed for at danne relationer på tværs af køn og klassetrin.

  Udeliv:

  • Vi bruger vores udeareal meget. Vi har bl.a. en hængekøjepark, hvor børnene hænger ud og slapper af. Vi kører på skateboard, rulleskøjter, BMX cykler og spiller mange former for boldspil. I sommerhalvåret laver vi et væld aktiviteter bl.a. sjove lege, Mini OL træning, vandkamp og bålhygge.
 • Mobilregler

  Mobiltelefoner kan bruges efter kl. 15.30. Indtil da skal de blive i tasken.

  Mobiltelefoner kan bruges i voksenstyrede aktiviteter, hvis den voksne giver tilladelse hertil. F.eks. tegneværksted, stopmotion, Lego Boost, Kahoot og lignende.

  Der er oprettet et  mobilhotel på kontoret, hvis det er svært at holde mobilen i tasken.

 • Juniorklubben

  - en tryg overgang mellem fritids- og ungdomsklub

  7. klasserne er velkomne i klubben efter skoletid og i ungdomsklubben 3 aftener om ugen.

  Der er tilbud om sportsaktiviteter, kreative værksteder, PC-rum, PS4, samt at være med til at skabe en hyggelig stemning i cafeen med brætspil, snak og små nørdeaktiviteter. Der serveres ”efter” hver dag ca. 15.30 til lige at tage toppen af sulten og give lidt energi til resten af eftermiddagen. Vi er i gang med at opbygge et streetområde med ramper og et udendørsværksted, hvor man kan rode med sin cykel mm. Til vinter kommer der også et kreativt medierum med mange forskellige medieaktiviteter.

  Det er muligt at deltage i klubbens ture og der vil være ture som kun tilbydes til de unge i Juniorklubben og som kan strække sig hen over eftermiddag og aften. Der planlægges på sigt også ture og fællesaktiviteter med de andre klubber i kommunen.

  På 1. sal har vi etableret et Juniorklubrum for 7. klasserne. Der vil både være voksenstyrede aktiviteter, men også mulighed for bare at slappe af og hygge sig med sine venner. I Juniorklubrummet vil brug af mobiltelefoner være tilladt. Vi glæder os til at indrette rummet og gå i dialog med de unge om, hvad deres rum skal indeholde.

  Vi håber, at de unge i Juniorklubben vil være rollemodeller for de andre og have lyst til at arrangere aktiviteter og hjælpe de yngre børn fx i værkstederne.

  Juniorklubben er også en del af ungdomsklubben. Der er mulighed for at spise med for 25,- pr. gang. Ungdomsklubben er åben mandag, onsdag og torsdag fra kl. 17.00 – 21.30. Ligeledes er der mulighed for at deltage i ture, udenlandsrejser mm. Vi er ved at opstarte et ungeråd og glæder os til at skabe en Ungdomsklub, hvor de unge har lyst til at være medskabende.
   

  Læs mere om kommunens juniorklubber her...