Gå til hovedindhold
Du er her:

SFO

Velkommen til SFO’en på Kongevejens Skole

SFO’en er en del af Kongevejens Skole. Vi er ca. 300 børn og 20 ansatte. Vores indskolingshus er fra 2001 og rummer 0. klasse til 3. klasse. Hvert afsnit har et fællesrum. Derudover har vi værksteder, små hyggerum, en tumlesal samt gymnastiksale og et stort udeareal.

Sandkasse SFO
 • Traditioner på SFO

  September

  Hasselcup fodboldturnering. SFOerne i Virum området møder hinanden over 2 dage.

  Oktober

  Motionsdisko

  December

  Jul på Kongevejen – hele huset emmer af jul med boder og aktiviteter

  Januar

  SFO walk-a-ton – børn og forældre sammen

  Sundhedsdage med forskelligt fokus på begrebet sundhed.

  Februar

  Fastelavn afholdes sammen med skolen og foregår hele dagen.

  Marts

  Discofest og overnatning for 3. klasserne  

  April

  Introaften for de kommende børnehaveklassebørn og forældre.

 • Værksteder og projekter

  Vi har mange forskellige værksteder, som er placeret rundt i huset. I vores musikværksted har børnene mulighed for at indspille deres eget musiknummer. I perioder vil der være mulighed for at deltage i musikforløb, hvor der øves samspil, rytme og gehør. Der er også mulighed for at lave musikvideoer.

  I bålværkstedet er børnene med til at tilberede mad over bål. Snobrød er altid et hit.

  I sommerperioden har vi rollespil, hvor vi går i skoven og slås mod elver, dværge og orker. I vinterhalvåret spiller vi magiccard og brætspil (Dongens and Dragons).

  På mulitiværkstedet kan børnene male og tegne, lave papir, papmache, knytte nøgleringe osv.

  På syværkstedet syr vi puder, bamser, tøj til bamser, tasker og mange andre ting. I perioder filter vi og maler på silke mm. De store kan få symaskinekørekort.

  I stalden kan børnene lave fuglekasser, skibe, reparere løbehjul, arbejde med læder og andet.

  I vinterhalvåret tager vi computervognene frem, og sammen spiller vi forskellige spil og arbejder med tekst og grafik.

  I vores fantasiværksted bygger vi sjove ting af genbrugsmaterialer, spiller Warhammer, skak og brætspil og har løbende projekter.

 • Pædagogiske visioner

  Vi ønsker at udfordre og stimulere børnene ved at støtte deres læring, dvs. deres tilegnelse af kundskaber og færdigheder - musiske og kreative kompetencer - samt alsidige udvikling.

  Vi vil give det enkelte barn kompetencer til at indgå i fællesskabet i det nære og også til at kunne glide ind i det store demokratiske fællesskab og bidrage som både samfundsborger og menneske.

 • Fritidspædagogikkens mål og kerneydelser

  Fritidspædagogikken har en særlig faglighed, hvis formål blandt andet er at fremme barnets alsidige udvikling.

  Fritidspædagogikken skal medvirke til barnets dannelse og evne til at indgå i livslang læring og den er karakteriseret ved, at barnet befinder sig i et rum af frivillighed, hvor det gennem leg og læring møder andre børn på tværs af alder, køn og kultur.

  Fritidspædagogikken tager sigte mod børneperspektivet for derved at skabe en børnekultur, der tager udgangspunkt i, hvad der rører sig i tiden. Udgangspunkt i hvad børnene viser interesse for, og hvorved barnet opnår en meningsfuld fritid.

  Fritidspædagogikken udspiller sig desuden i et særligt rum mellem undervisningen og hjemmet. Med udgangspunkt i ”det hele barn” og ”helhed og sammenhæng i børns liv” har fritidspædagogikken og undervisningspædagogikken budt hinanden op til dans. Der arbejdes på at fremme en supplerende faglighed, hvor de to fagområder kan komplimentere hinanden.

 • Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO
  • Skabe sammenhæng og helhed i børnenes hverdag ved at danne grundlag for samarbejde mellem undervisning og fritid.
  • Være et redskab til at synliggøre og dokumentere SFO´ens indsats i forhold til barnets trivsel, læring og udvikling i overensstemmelse med de besluttede standarder i partnerskabets arbejde i forhold til indskoling
  • Skabe en synlig sammenhæng mellem SFO og daginstitutioner
  • Give borgerne/brugerne mulighed for at få indblik i de tilbud, der findes i SFO´en
  • Bidrage til refleksion over metode i forhold til skolens værdigrundlag
  • Skabe et fysisk, psykisk og æstetisk miljø, hvor barnet får udfordringer, omsorg, medbestemmelse og ansvar gennem selvvalgte og planlagte aktiviteter.
  • Lyngby/Taarbæk Kommune har opsat fire overordnede temaer, der skal indgå i Mål- og indholdsbeskrivelserne.
  • Disse er: Samarbejde og dialog, inklusion, en sund opvækst og overgange i børns liv. Disse temaer skal indkredse konkrete mål og kerneydelser for SFO´en, konkrete mål for SFO´ens samarbejde med undervisningsdelen, konkrete mål for SFO´ens samarbejde med forældrene og SFO´ens mål- og indholdsbeskrivelser der vedrører
  • Arbejdet med elevernes almene kompetencer og personlige udvikling
  • Indhold i arbejdet med krop, bevægelse, sundhed og velbefindende
  • Balancen mellem voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter
  • Overgange børnehave/SFO(skole) og SFO(skole)/klub
  • Arbejdet med inklusion – herunder børn med særlige behov
 • Forældresamarbejde

  Mål

  At forældrene er trygge ved, at deres barn går på SFO

  At forældrene har indsigt i deres barns hverdag, så de ønsker at søge medbestemmelse

  At kommunikationen mellem forældre og pædagoger er til gavn for barnet. Dette opnår vi blandt andet ved at:

  • Hver klasse har en primærpædagog, som har særlig opmærksomhed på klassens børn og det enkelte barns trivsel. Det er primærpædagogen, der, sammen med læreren, planlægger skole/hjemsamtaler og ved at trivselsdelen vægtes højt i samtalen.
  • Primærpædagogen laver, i samarbejde med læreren, elevplaner, således at der formidles et helhedsbillede af barnets skole og SFO liv til forældrene.
  • Primærpædagogen deltager i forældremøder, hvor der tages emner op, som både vedrører skole og SFO.
  • SFO afholder arrangementer, fx café-dag og walk-a-ton, m.m., hvor der er plads til en uformel snak mellem pædagoger og forældre.
  • Der er plads til dialog i det daglige, hvor forældrene henter deres barn på SFO´en.
  • SFO´en anvender skolens intranet til at formidle informationer om SFO-aktiviteter
  • Det tilstræbes, at pædagogteamet omkring en årgang følger børnene fra starter på SFO´en og indtil den 1. maj det år de går i 3. klasse.
  • Gruppen af forældre udviser inklusion i forhold til hinandens børn og deres familier og særligt over for børn med særlige behov.