Gå til hovedindhold
Du er her:

Ungdomsklubben Vænget

Ungdomsklubben er et fristed, hvor man kan være sammen med sine kammerater, samt de voksne som er i klubben.

I UK er der mulighed for at hænge ud med sine venner, spille boldspil, bordtennis, PS5, billard m.m. Derudover er der mulighed for at gå i musikrummet for at øve med sit band, i det kreative værksted hvor der kan laves smykker m.m., eller i computerrummet hvor der er 10 PC’er i netværk. I UK er der altid en voksen, man kan tale med, når livet er svært.

Klubhus
 • Indmeldelse

  Al ind- og udmeldelse foregår via borger.dk

 • Medbestemmelse

  I UK har de unge medindflydelse på de aktiviteter der skal foregå. Det være sig arrangementer i selve klubben, som f.eks. LAN-party, men der er også mulighed for at foreslå aktiviteter ud af huset. Her kan nævnes bowling, gokart, teatertur, Tivoli m.m. Der vil typisk være en tur ud af huset i måneden. Vi har desuden idrætssalen på skolen til rådighed, hvor der vil være rig mulighed for fysisk udfoldelse.

 • Fællesspisning

  Der spises aftensmad hver aften i UK. Hvis du vil spise med, skal du melde dig til inden kl. 16.00 samme dag.

  Det koster 25 kroner, men man kan også købe et 11-turs spise-klippekort for 250 kroner. Ugens menuer finder du via vores Facebook-side, hvor tilmelding også kan ske.

 • Skitur/udlandstur

  UK tager på 2 kolonier årligt; skitur i skolernes vinterferie og udlandstur i sommerferien. Turene er primært for medlemmer af UK, men udbydes af og til også 6. klasses årgang.

 • SSP

  SSP er et tværfagligt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi. I Lyngby-Taarbæk Kommune er klubberne en del af samarbejdet. Samarbejdet retter sig mod børn og unge primært under 18 år med fokus på at skabe et godt og trygt ungdomsliv.

  SSP-kontaktpersoner på Kongevejens Skole består af en klubmedarbejder og skolens pædagogiske afdelingsleder for trivsel og inklusion.

  På Kongevejens Skole er SSP en del af skolens trivselsarbejde omkring vores elever. SSP-kontaktpersonerne skal afdække og handle på ungeproblemstillinger og risikoadfærd i området.

  Skolen og klubben arbejder tæt sammen for at styrke det opbyggende og forebyggende trivselsarbejde, samt det kriminalitetsforebyggende arbejde. I løbet af skoleåret er der temadage/aftener - både for forældre og elever, som omhandler social pejling/flertalsmisforståelse, alkohol, euforiserende stoffer, digital dannelse m.m.

  Derudover er der tæt kontakt til distriktets øvrige SSP-kontaktpersoner, kommunens SSP-konsulenter, kommunens misbrugskonsulenter og det lokale politi i forhold til det kriminalpræventive arbejde.

 • SSP gadeteam

  Klubbens SSP-kontaktperson er en del af kommunens gadeteam. Gadeteamet består hovedsagligt af klubpædagoger og lærere, som laver opsøgende arbejde på hverdagsaftener og i weekender. Gadeteamet tager uopfordret kontakt til unge mennesker, der skønnes at have brug for pædagogisk kontakt/indsats. Det pædagogiske opsøgende arbejde skal, gennem kontakten med de unge, udvikle alternative handlemønster for de unge i deres eget liv.

  Vil du vide mere om Gadeteamet, så følg linket her: ssp-lyngby.dk