Gå til hovedindhold

Uddannelsesplan for studerende

 • Præsentation af Kongevejens Skole som uddannelsessted for kommende pædagoger

  Kongevejens Skole er kendetegnet ved en meget engageret personalegruppe, der har en bred alderssammensætning og høj faglighed. Vi har et bredt samarbejde både i årgangsteam, afdeling, fagteam og i hele personalegruppen.

  Kongevejens Skole har fem grundlæggende værdier, som skolens udvikling skal bygge på:

  • Dialog
  • Anerkendelse af mangfoldighed
  • Engagement baseret på kreativitet og refleksion
  • Helhed
  • Innovation
 • Kongevejens Skoles udviklingsplan

  Udviklingsplanen indeholder endvidere følgende indsatsområder:
  Professionelle læringsfællesskaber herunder:

  • SAL (Systemisk analyse af læringsmiljø)
  • AL (Aktionslæring)
  • Microteaching og didaktisk teamrefleksion. Systematisk videofilming af undervisningspraksis med Sviwl-robot og efterfølgende analyse og didaktiske refleksionssamtaler i teams.
  • Læringssamtaler og feedback med elever
  • Observation og feedbacksamtaler som en del af skolens modtagelse af nyansatte
  • Undervisningsdifferentiering og holddeling
  • Synlig læring
  • Læringsmålsstyret undervisning
  • Klasseledelse
  • Ugentlig trivselstime i alle klasser

  Som uddannelsessted vil ovenstående principper og indsatsområder, i det omfang det er relevant, danne grundlag for vores samarbejde med pædagoguddannelsen.

 • SFO Kongevejens Skole som praktikinstitution

  Vi er glade for og interesseret i at være uddannelsessted for studerende, da det giver nyt liv og faglig udvikling til en engageret personalegruppe. Vi vil være med til at præge uddannelsen af fremtidige pædagoger og vi har en høj faglig pædagogisk praksis.

  Vi påtager os ansvaret som uddannelsessted og forpligter os til at inddrage de studerende i en række forskellige sammenhænge så de får kompetencer til at varetage de forskellige funktioner som pædagog. Vi bidrager til, at de studerende får viden og færdigheder indenfor institutionens pædagogiske praksis og rutiner samt et nuanceret kendskab til de 5 – 10-åriges udviklingstrin.

  På Kongevejens Skole er de studerende med i den faglige undervisning og skal være med til at varetage dele af den understøttende undervisning. De studerende tilknyttes samme årgangsteam, som praktikvejlederen.

  SFO Kongevejens Skole har erfarne praktikvejledere med lang praksis erfaring. Der er ugentlig vejledning og mulighed for løbende faglig sparring med vejleder og personalegruppen.

 • Målsætning og forventninger til de studerende
  • At den studerende tilegner sig et personligt arbejdsredskab i form af port folio, der vedrører overvejelser, observationer, egne oplevelser og tanker, der opstår i forbindelse med det daglige arbejde. Disse notater vil være udgangspunkt for diskussioner i vejledningstimerne, lige som de kan være med til dokumentere pædagogiske sammenhænge i den studerendes skriftlige opgave.
  • At den studerende udvikler og tilegner sig personlige og faglige kvalifikationer med det formål at udføre pædagogisk virksomhed
  • At den studerende får tillid til egen formåen og kan formulere sig på personalemøder og etablere et konstruktivt forældresamarbejde. Således at samarbejde og faglig nytænkning udvikler den pædagogiske profession
  • At tilegnelse af viden i praktik forstås som et socialt samspil med andre, der tilegnes ved at være en del af den konkrete virkelighed der er på institutionen
  • At den studerende opfylder egne pædagogiske mål for praktikken
  • At den studerende inddrager relevante teorier, der gør ham/hende i stand til at reflektere over sin praksis og forholde sig kritisk
  • At viden og erfaringer fra praktikken bearbejdes teoretisk, og sættes i relation til allerede indlærte teorier
  • At den studerende udvikler kompetencer, der vedrører egen holdning og selverkendelse: f.eks. at få øje på hverdagen, at kunne beskrive og nyfortolke, at kunne være den refleksive praktiker
  • At den studerende får konstruktiv kritik på sin handling, samt hvorvidt han/hun har været i stand til at reflektere over sin og andres handling
  • At den studerende orienterer sig daglig på vores kommunikationsplatforme