Gå til hovedindhold
Du er her:

Trivsel og fællesskab

På Kongevejens skole er det vores ambition at alle børn skal trives og lære bedst muligt. Vi opfatter trivsel og læring som hinandens forudsætninger.

Træ

Vi mener, at børn, der trives, er i størst mulig læring, og samtidig skal de være en del af et læringsfællesskab for at trives.

Derfor vægter vi det forebyggende trivselsarbejde højt på alle klassetrin. Hver klasse har en ugentlig trivselstime, hvor klasselærer og pædagog kan deltage.

Vi arbejder for et systematisk forebyggende trivselsarbejde med fastsatte sociale mål for hver afdeling, hvor hvert klassetrin arbejder med obligatoriske indsatsområder.

Det er vores ambition, at progressionen i de sociale mål tydeliggøres og fastholdes på tværs af overleveringer mellem afdelinger, så Kongevejens Skoles elever afslutter 9. Klasse som livsduelige mennesker, der med udsyn og indsigt er aktive og ansvarlige medskabere af vores fælles fremtid.

 

Sociale mål

Tiltag på tværs af klassetrin.

 • Børneskilsmissegruppe

  Børneskilsmissegrupper er en samtalegruppe bestående af børn, der alle har oplevet deres forældre blive skilt / gå fra hinanden.

  Gruppen består af 8-10 jævnaldrende børn og to voksne, som har gennemgået børnegruppelederuddannelsen ved Center for Familieudvikling.

  Børnegruppelederne vil tage forskellige temaer op ved hver gruppesamling, som er generelle for børn med skilte forældre f.eks.:

  • Dagen, hvor jeg fik at vide, mine forældre skulle skilles
  • Savn
  • Skiftedagene
  • Fødselsdage
  • Ferier
  • Er det min skyld
  • Mors og fars nye kærester

  Formål med skilsmissegruppen

  Formålet med grupperne er, at børnene får mulighed for at tale med andre børn i lignende situationer og høre, at de er kommet igennem nogle af udfordringerne.

  Børnene vil opleve et frirum med tryghed og fællesskab ved at spejle sig i andre børn i samme situation, og forhåbentlig føle sig genkendt med tanker og følelser, og dermed bedre kunne rumme disse. De bekræftes i, at deres tanker og følelser er helt normale, når de hører andre børn fortælle om deres situationer.

 • Boostcamp

  Kongevejens Skole tilbyder et Boost forløb for elever i 7. og 8. klasse, der vil have gavn af et fagligt og/eller socialt boost for at blive robuste og livsduelige unge, der er klar til fremtiden efter Kongevejens Skole.

  Forløbet er koncentreret i to uger, hvor elever bliver undervist på Boostcampen fra kl. 8-14. Derefter mødes holdet ca. 6 torsdage i løbet af skoleåret for at samle op på de færdigheder, de har trænet – faglige som sociale. Hele forløbet strækker sig fra septemberapril. Forløbet vil foregå i klubbens lokaler.

  Formål:

  I Boost-forløbet arbejder vi på at hjælpe den unge med følgende:

  • motivation til at gå i skole
  • at løfte fagligheden i dansk og matematik
  • at opleve at være i og have evnen til at bidrage til et fællesskab
  • at lære at kunne strukturere sin tid
  • at lære at kunne reflektere over egne styrker og svagheder
  • at lære at tage ansvar for egen faglig og personlig udvikling

  De 7 karaktertræk

  De unge mennesker bliver introduceret for 7 vigtige karaktertræk, som vi har en øget opmærksomhed på gennem hele forløbet. Karaktertrækkene er relevante for alle for at være i stand til at kunne navigere i uddannelses- og ungdomslivet.

  • selvkontrol
  • engagement 
  • vedholdenhed
  • social intelligens
  • taknemmelighed
  • optimisme
  • nysgerrighed.
 • Læringsbånd

  Læringsbånd planlægges årgangsvis - to lektioner om ugen parallellagt på årgangen.

  I hvert læringsbånd er der tilknyttet årgangens lærere og årgangens pædagoger. I udskolingen er der ikke tilknyttet pædagoger.

  Indholdet er:

  • Læringssamtaler: Individuelle samtaler, makkersamtaler og gruppesamtaler
  • Faglig fordybelse: Individuelle og grupper - rammesat i samarbejde af faglærere og pædagoger
  • Forebyggende specialundervisning
  • Faglige værksteder på tværs af årgangen

  Det tilgodeses i denne struktur, at børn, der har brug for faglig støtte, ikke ekskluderes fra den fagfaglige undervisning, men i stedet inkluderes i fællesskabet.

Antimobbestrategi

 • Målet med antimobbestrategien

  Vi vil sikre et trygt klassefællesskab, hvor børn og unge trives. Vi vil lære skolens elever at tage ansvar for, at alle er med i fællesskabet.

  Alle skal tage ansvar for, at ingen mobbes eller ekskluderes. Vi ønsker, at vores elever får redskaber til at kunne deltage aktivt og ansvarligt i fællesskaber. Eleverne skal lære at inkludere deres klassekammerater som en naturlig del af hverdagens oplevelser.

 • Definition af mobning
  • Mobning er, når eleven oplever systematisk forfølgelse eller udelukkelse i skolens læringsmiljøer.
  • Mobning er, når uhensigtsmæssige eksklusionsprocesser medfører, at et barn vedvarende udelukkes fra fællesskabet.
  • Mobning er, når en negativ fortælling om et barn legaliserer udelukkelse fra et klassefællesskab
 • Hvad kan forældrene gøre?

  Fri for Mobberi - 7 tips til forældre

  • Støt din barn i at lege med forskellige børn - både i skolen og i fritiden
  • Tal ordentligt om og til andre børn, forældre, pædagoger og lærere
  • Hold arrangementer for alle
  • Støt dit barn i at reagere, hvis en kammerat bliver udsat for noget uretfærdigt
  • Vis interesse for dit barns digitale liv
  • Spørg ind, hvis dit barn er ked af noget
  • Vær åben og positiv, hvis andre fortæller om deres barns udfordringer.